Οι τέσσερις στόχοι της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών μας είναι

1) Η ΕΕ πρέπει να προσαρμόσει τους στόχους της (εθνικά καθορισμένες συνεισφορές - NDC*) δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80 % έως το 2030, ώστε να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2035, και να προσαρμόσει ανάλογα την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα.

Σκοπός μας είναι, πρώτων, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού σε μείωση κατά 80% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και μηδενικών συνολικά εκπομπών άνθρακα έως το 2035 για όλα τα κράτη μέλη. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως. Πιστεύουμε ότι η επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2050, όπως προτάθηκε από την νέα προϊστάμενο της επιτροπής Ursula von der Leyen, δεν είναι αρκετά φιλόδοξη για να παραμείνουμε κάτω από 1,5 ° C. Αυτό υποστηρίζεται επίσης από πολλές μελέτες (όπως αυτη) και επιστήμονες

2) Πρέπει να εφαρμοστεί διασυνοριακή προσαρμογή του άνθρακα στην ΕΕ.

Με τον δεύτερο στόχο μας, ζητάμε να εφαρμοστεί μια χρέωση, που ονομάζεται διασυνοριακή προσαρμογή του άνθρακα ή Border Carbon Adjustment (BCA). Αυτό σημαίνει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα θα χρεώνονται ανάλογα με την ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται κατά την παραγωγή. Με αυτόν τον τρόπο, μια ευρωπαϊκή βιομηχανία που στρέφεται προς μια πιο βιώσιμη παραγωγή θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισότιμη βάση με χώρες που δεν σέβονται τον στόχο των 1,5 °C .

3) Δεν θα πρέπει να υπογράφονται συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με χώρες–εταίρους που δεν ακολουθούν διαδρομή συμβατή με τον στόχο των 1,5° C σύμφωνα με το εργαλείο παρακολούθησης Climate Action Tracker.

Ο τρίτος στόχος μας συνδέεται με τον δεύτερο, καθώς ζητάμε από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπογράψουν συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με χώρες που δεν είναι συμβατές με τον στόχο των 1,5° C. Για να αποφασίσετε εάν μια χώρα βρίσκεται στο μονοπάτι των 1,5 ° C ή όχι, απαιτείται μία ουδέτερη οντότητα. Το Action Climate Tracker φάνηκε να είναι μία κατάλληλη επιλογή, ωστόσο, μπορούν να γίνουν προτάσεις άλλων οντοτήτων ή ακόμη και νέων οργάνων της ΕΕ.

4) Η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για όλα τα προγράμματα σπουδών όλων των κρατών μελών.

The fourth objective concerns education. We are asking for free educational material, available to every citizen and adjustable into the school programs of every country of the European Union. It needs to teach not only about the effects but also the causes and solutions to climate change.

The complete text of the ECI and more background information on our objectives can be found here.

Why is it an emergency?

Because the effects we already experience are life threatening. Partially they have nothing to do with weather events anymore.
There is a rise in droughts, dust storms, floods, heat waves, tropical storms, tornadoes, sea level, wildfires, glacial meltdown, refugees, shrinking lakes, desertification, ocean acidification, extinction, tropical diseases, food poisoning and shortages.
The global system is very complex, however we know there are several tipping points that are one-way-streets. The melting of the Greenland Icesheet is one of those. We cannot allow more tipping points to be activated, as the effects will cause unforseen changes, that can have dramatic effects. The time to act is NOW!
More information on the effects of climate change can be found here!

What is an European Citizens’ Initiative (ECI)

In a nutshell it is a petition to directly address the European Commission, allowing to push for solutions to topics the Commission has a say on. For more information we refer you to this page

SOCIALICON